ISO 12402 

Personlig flyteutstyr

Flyteevnen til alle flyt- og rednignsvester måles i Newton (N). Newton benyttes til å klassifisere oppdriftsevnen til alle redningsvester og flytehjelpemidler. 1 kg = 9,8N. Dette er en indikasjon på oppdrift, som tilsier at vekten av kroppen i vann er langt fra den samme som vekten på land. Behovet for oppdrift (N) er derfor ikke tilsvarende kroppsvekten i kg.

Et produkt med 50N oppdrift er tilstrekkelig til å holde en voksen person flytende, som er den laveste klassifiseringen for oppdriftsevne.

ISO 12402-5 / EN 393

50N 
Flytevester, flytejakker og flytedrakter har som regel 50N oppdrift. Dette gir en loddrett flytestilling. Flytevester og flyteprodukter med 50N oppdrift er kun for svømmedyktige, og bør kun benyttes i beskyttende farvann, med hjelp i nærheten eller nærhet til land.

ISO 12402-4 / EN 396

100N 
Redningsvester med sikkerhetsfarge og refleks for ekstra synlighet. Defineres ved at de skal kunne snu en person fra mage til rygg. Barn og voksne som ikke er svømmedyktige skal alltid bruke redningsvest.

ISO 12402-3 / EN 396

150N 
Oppblåsbare redningsvester, som egner seg svært godt i kystfarvann og offshore sammen med klær og beskyttelse mot dårlig vær. Egner seg ikke til arbeid der man bærer tungt verktøy eller utstyr.

ISO 12402-2 / EN 399

275N 

Opplåsbare redningsvester til offshore-bruk, arbeid på skip eller industri under ekstreme forhold. Den høye oppdriften gjør at de kan benyttes sammen med solide verneklær, de fleste overlevningsdrakter og sikkerhetssele.