Vår historie

Vårt oppdrag er å beskytte

Hver dag går vi på jobb for å utvikle og levere arbeidsklær og produkter som beskytter – enten det er mot naturkreftene eller mot ekstreme ytre påvirkninger som statisk elektrisitet, flammer og lysbuer. Det gjør vi gjennom våre fire merkevarer: Regatta, Strakofa, Aalesund Oljeklede og BLÆST. 
Fra anleggsarbeidere som må være synlig på arbeidsplassen til fiskerne som trosser stormfulle hav – gjennom generasjoner har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaring som brukes til å holde folk tørre og trygge på jobb.

Forankret på Sunnmøre

01.

Starten
Historien til AAPW begynner i 2005, da eier og gründer Peter Aakre kjøper den tradisjonsrike merkevaren Aalesund Oljeklede. Han fortsetter satsningen mot arbeidsmarkedet, og noen år senere ble Strakofa også en del av porteføljen. 

02.

To nye merkevarer 
Stadig flere nordmenn setter pris på teknisk bekledning også i hverdagen, og i 2015 kjøper Aakre-familien BLÆST (tidligere Blæst Rainwear). Da Regatta også ble en del av klyngen noen år senere, var det naturlig å forene de fire merkevarene. Et overordnet selskap blir derfor formet i 2017, og Aalesund Protective Wear blir til.

03.

En ny epoke
Våren 2022 flyttet vi inn i nye lokaler sentralt i Ålesund. På dette tidspunktet har også Sondre og Martine, Peters to eldste barn, tatt over den daglige driften. I 2023 fikk de også lillebror Harald med på laget, og med alle søsknene på plass er AAPW en fullverdig familiebedrift. Et annet høydepunkt dette året, er at vi fikk nytt lager. 

Fra idé til brukervennlig produkt

Våre produkter blir skissert og videreutviklet fra kontoret i Ålesund. Her har vi en egen avdeling for design og innovasjon, og de jobber tett sammen på tvers av alle merkevarene. På den måten deler man kunnskap og erfaring på tvers av bransjer. Underveis i prosessen samarbeider produktutviklerne ofte med testbrukere og instanser i ulike bransjer, som Oljedirektoratet og Redningsselskapet. Dette fordi tilbakemeldinger fra dere som bruker produktene i reelle situasjoner er uvurderlige.

Deres kjennskap til bransjen og hva som kreves, kombinert med vår kunnskap og erfaringer, gjør at vi kan lage produkter som faktisk leverer – både på komfort og sikkerhet.

Ansvarlig forretningsdrift

Vi vet at tekstilbransjen bærer preg av å være en versting når det kommer til bærekraftig forretningsdrift. Derfor jobber vi nå å sette en ny kurs der vi skal etablere målsettinger og strategi i tråd med FNs bærekraftsmål. Denne omstillingen skjer ikke over natten, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss.

Et av våre hovedmål, er likevel å utvikle og levere produkter som varer. Dette vil redusere behovet for å kjøpe nytt, samtidig som det setter høye krav til alle ledd i produksjonen. Vi har samarbeidet med de samme leverandørene og produksjonsfabrikkene i en årrekke, og nye partnere vurderes nøye. Tett dialog og faste besøk sikrer god oppfølging, både når det gjelder kvalitet på materialer og ferdig produkt, samtidig som det gir oss et innblikk i hvordan de behandler sine ansatte. 

Åpenhetsloven

Samfunnet stiller stadig høyere krav til ansvarlig forretningsdrift, og siden juli 2022 er alle virksomheter pålagt å være mer åpne og transparente om hvordan vi påvirker verden rundt oss. Hvis du vil vite mer om vår forretningsdrift, kan du lese vår redegjørelse for Åpenhetsloven. 

Her holder vi til

Hovedkontoret ligger i Ankerbygget i Nørvevika, like utenfor Ålesund sentrum. Her finner du alt fra design- og salgsavdelinger til de som markedsfører varene og de som står for den daglige driften. En liten kjøretur unna, finner du lageret vårt. Dette optimaliseres i 2023 for å effektivisere leveringen og sørge for at varene kommer raskere frem til deg.

Våre merkevarer

Aalesund Oljeklede er kjent for sitt robuste regntøy tilpasset bransjer som fiskeri, havbruk, industri og entreprenør. 
Fra komfortable snekkerbukser til multisertifisert bekledning – Strakofa leverer arbeidstøy til en rekke segmenter. 
Regatta utvikler flyt- og redningsprodukter til både proff- og fritidsmarkedet.