EN ISO 14116

Begrenset flammespredning

EN ISO 14116

Standarden spesifiserer testmetoden for bekledning som kan være utsatt for sporadisk og begrenset flammespredning.

Testmaterialet som benyttes skal oppnå en begrenset flammespredning som beskrevet i index 1, 2 eller 3 etter antenning i henhold til prosedyre A, overflateantenning på yttersiden av stoffet. Dersom et plagg kun oppnår index 1 kan det ikke brukes mot hud. Plagg med minimum index 2 kan brukes direkte mot hud.

IndeX 1

Flammen skal ikke rekke øvre eller vertikale kant på testmaterialet. Testmaterialet skal ikke dryppe og/eller miste deler. Ingen etterglødning skal gå fra det forkullede området til ikke brent område etter opphør av flamme.

IndeX 2

Som index 1, i tillegg skal testmaterialet ikke ha hull.

IndeX 3

Som index 2, i tillegg skal etterflammetid være maksimum 2 sekunder etter opphør av flamme.
Plagg testet iht. ISO 14116: 2008 index merkes f.eks.: 1/5H/40 (Index 1/5 ganger vask på 40 grader).