EN 343

Beskyttelse mot regn

EN 343: 2003 + A1 2007

Vanntetthet måles i millimeter vannsøyle mot tøy og sømmer, og er det første tallet oppgitt ved siden av piktogrammet. 

A - Vanntetthet

Dampgjennomgang er evne til å slippe gjennom vanndamp, altså plaggets pusteegenskap, og er det andre tallet ved siden av piktogrammet.

B - Dampgjennomgang Ret

Klasse 1 har lav pusteevne og brukstid er beskrevet i egen tabell. Klasse 3 har høyest pusteevne.

Anbefalt brukstid

(ved klasse dampgjennomgang kl. 1)

"-" betyr at det ikke er begrenset brukstid.

Anbefalt brukstid er regnet med tanke på en «normalt» bygd person, der luftfuktigheten er 50 %, og vindstyrken er på 0,5 m/s.

EN 343: 2019 Beskyttelse mot regn
Vanntetthet måles i Pascal (Pa) mot metervare og sømmer, og er det første tallet oppgitt ved siden av piktogrammet. 

A - Vanntetthet (WP)

1000 Pa tilsvarer ca 102 [mmH2O].

Dampgjennomgang er evnen til å slippe gjennom vanndamp, altså plaggets pusteegenskaper, og er det andre tallet ved siden av piktogrammet.

B - Dampgjennomgang Ret

Klasse 1 har lavest pusteevne, og anbefalt brukstid er beskrevet i egen tabell nedenfor. Klasse 4 har høyest pusteevne.

Anbefalt brukstid er basert på medium fysisk anstrengelse (M=150W/ m2) for en “normal” bygd mann der luftfuktigheten er 50% og vind- styrken er 0,5m/s.

Dersom plaggets vanntetthet er testet iht EN 14360 er dette markert med R ved siden av piktogrammet. Når plagget ikke er testet iht EN14360, markeres det ved X ved siden av piktogrammet.

Plaggets levetid er avhengig av vask, bruk, vedlikehold, lagring og lignende.