Ikon EN 1149

Antistatiske egenskaper

Krav og testmetoder for å måle beskyttelse mot statisk elektrisitet og spenning.

EN 1149: 2008

EN 1149-1

Spesifiserer krav og testmetoder for elektrostatisk beskyttende klær som hindrer flammende ladninger. Denne standarden benyttes til måling av overflatemotstanden i materialer med fibre som sørger for jording.

EN 1149-2

Spesifiserer testmetoder for måling av den vertikalelektriske motstanden i det beskyttende materialet.

EN 1149-3

Spesifiserer metoder for å måle spredningen av elektrostatiske ladninger bort fra overflatene i materialet som er benyttet i bekledningen. Denne standarden brukes på overflateledende eller kjerneledende fibre.
EN 1149-5
Spesifiserer krav til material og design for elektrostatisk beskyttende plagg som blir benyttet som en del av et totalt jordet system med klær og sko for å unngå flammeutladning. Materialet skal tilfredsstille krav iht EN 1149-1 eller EN 1149-3.

Advarsler

  • Brukeren av plagget må være tilstrekkelig jordet. Motstanden mellom bruker og jord skal være mindre enn 10 Ω, f.eks. ved å bruke riktig fottøy.
  • Antistatisk bekledning skal ikke tas av eller åpnes i brennbar eller eksplosiv atmosfære, eller under behandling av brennbart eller eksplosivt materiale.
  • Antistatisk bekledning skal ikke benyttes i oksygenberikede sfærer, uten særlig tillatelse fra ansvarlig sikkerhetspersonell.
  • Plaggets egenskaper kan bli redusert ved bruk, slitasje, smuss og ved vask.
  • Antistatisk bekledning skal ved normal bruk, dekke øvrige materialer uten antistatiske egenskaper.
EN 1149: 2018 
EN 1149-1
Spesifiserer krav og testmetoder for elektrostatisk beskyttende klær som hindrer flammende ladninger. Denne standarden benyttes til måling av overflatemotstanden i materialer med fibre som sørger for jording.
EN 1149-2
Spesifiserer testmetoder for måling av den vertikalelektriske mot- standen i det beskyttende materialet.
EN 1149-3
Spesifiserer metoder for å måle spredningen av elektrostatiske ladninger bort fra overflatene i materialet som er benyttet i bekledningen. Denne standarden brukes på overflateledende eller kjerneledende fibre.
EN 1149-5
Spesifiserer krav til material og design for elektrostatisk beskyttende plagg som blir benyttet som en del av et totalt jordet system med klær og sko for å unngå flammeutladning. Materialet skal tilfredsstille krav iht EN 1149-1 eller EN 1149-3.
Advarsler
  • Brukeren av plagget må være tilstrekkelig jordet. Motstanden mellom bruker og jord skal være mindre enn 10 Ω, f.eks. ved å bruke riktig fottøy på antistatisk eller ledende underlag.
  • Antistatisk bekledning skal ikke tas av eller åpnes i brennbar eller eksplosiv atmosfære, eller under behandling av brenn- bart eller eksplosivt materiale.
  • Antistatisk bekledning er tiltenkt brukt i soner 1, 2, 20, 21 og 22 (se EN 60079-10-1 [7] og EN 60079-10-2 [8]) der minimum antenningsenergi for eksplosive atmosfærer ikke er mindre enn 0,016mJ.
  • Antistatisk bekledning skal ikke benyttes i oksygenberikede sfærer eller i sone 0 (se EN 60079-10-1 [7]), uten særlig tillatelse fra ansvarlig sikkerhetspersonell.
  • Plaggets egenskaper kan bli redusert ved bruk, slitasje, smuss og ved vask. Antistatisk bekledning skal ved normal bruk, dekke øvrige materialer uten antistatiske egenskaper.