EN ISO 15027-1

Termiske egenskaper

Produktet er testet i henhold til EN ISO 15027:2012, klasse D- (2 timer i 10 grader vann).

Kjernetemperaturen skal ikke falle mer enn 2 grader. Temperaturen i hud skal ikke stige mer enn 10 grader over et tidsløp på 10 minutter.