EN ISO 11611

Sveisenorm

EN ISO 11611

Plagget testes her blant annet mot begrenset flammespredning, strålingsvarme, påvirkning av smeltet metallsprut, samt tilfeldig kortvarig elektrisk kontakt. Plagget må være lukket ved bruk, og kroppsdeler, som ikke dekkes av det sertifiserte plagget, må dekkes til på annen godkjent måte.

A – Begrenset flammespredning

Etter at flammekilden er fjernet skal etterflamme og etterglødningstid være mindre enn 2 sekunder. I tillegg aksepteres ikke brennende eller smeltet fragmentering. A1 er overflateantenningsmetoden, A2 er kantantenningsmetoden.

Advarsler

  • En økning av oksygeninnholdet i luften vil betydelig redusere plaggenes beskyttelse mot flamme. Vis aktsomhet ved sveising i trange rom, der det f.eks. er mulig at oksygeninnholdet i luften vil øke.
  • Den flammehemmende effekten reduseres hvis plagget blir tilsølt av lettantennelige stoffer.
  • Den elektriske beskyttelsen i plagget kan bli redusert av fukt, smuss og svette.
  • Ved todelte plagg må begge plagg brukes for å oppnå den oppgitte klassen av beskyttelse.
  • For funksjonell bruk av sveiseutstyr, kan ikke alle spenningsførende deler av sveiseutstyret være beskyttet mot direkte berøring. Det kan være behov for ytterligere verneutstyr, f.eks. sveisehjelm, hansker osv.
  • Plagget er kun ment for beskyttelse mot tilfeldig kortvarig kontakt med aktiv sveiselysbue. Ytterligere beskyttelse er nødvendig der det er stor risiko for elektriske støt. Plagget er utformet for å beskytte mot tilfeldig kortvarig kontakt med strømførende spenninger opp til ca. 100 volt.
Plagget kan sertifiseres i 2 klasser:
  • Klasse 1: Beskytter ved sveisejobber med lav risiko, og mindre sprut og strålingsvarme.
  • Klasse 2: Beskytter ved sveisejobber med høyere risiko, og mer sprut og strålingsvarme.