CE

Conformité Européenne

CE-merket er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i ett eller flere av direktivene. Merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt.